Så bar det av till Centralamerika igen! Denna gång med syfte att utföra en Minor Field Study till min kandidatuppsats som förhoppningsvis kan bringa relevanta insikter gällande hur en kvinnas heterosexuella relation kan påverkas av hennes arbetsmarknadssituation i en Salvadoransk kontext.

I Centralamerika hittar vi nämligen det lilla landet El Salvador, som de senaste åren utpekats som ett av de absolut våldsammaste länderna i världen. Inte minst våld i nära relationer är utbrett i landet och kvinnors utsatthet är slående(1). Starka patriarkala normer i landet har skapat könsbundna positioner såväl inom som utanför hemmen. En av många svårbrutna normer handlar om kvinnors position på arbetsmarknaden då kvinnor i många fall är bundna till att utföra oavlönat arbete i hemmen medan män i allt större utsträckning utför avlönat arbete utanför hemmen. Enligt en del teorier(2) anses just detta vara huvudorsaken till det utbredda våldet mot kvinnor i nära relationer - då de förenklat menar att en kvinnas bristande monetära kapacitet i relation till mannen i relationen skapar en ojämn maktrelation vilken ger mannen makt (och frihet) att utöva våld mot kvinnan. Därför argumenterar dessa teorier(forskare) för att kvinnor som faktiskt är aktiva på arbetsmarknaden löper mindre risk att utsättas för våld i nära relationer eftersom deras ökade monetära kapacitet resulterar i större relativ makt i relationer.

Det finns dock en del motsägande teorier(3) som menar att kvinnor aktiva på arbetsmarknaden i själva verket löper större risk att utsättas för våld i nära relationer - på grund av att en kvinna genom sin arbetsmarknadssituation utanför hemmet utmanar mannens överordnade maktposition. Utmanandet resulterar således i att mannen utsätter kvinnan för mer våld för att på så vis upprätthålla sina kränkta maktposition jämnt emot kvinnan.

Så. Min studie här syftar helt enkelt till att nå insikter till om och hur kvinnors monetära kapacitet som resultat av att vara aktiva på arbetsmarknaden påverkar deras utsatthet för våld i nära relationer. Alltså, hur relationen mellan kvinnors arbetsmarknadspositioner och våld i nära relationer kan tänkas se ut - och då i en Centralamerikansk, närmare bestämt Salvadoransk, kontext där de patriarkala könsnormerna är extremt starka. I två månader kommer jag därför befinna mig här i El Salvador, i olika lokala städer och samhällen, för att samla in enkäter som kan tänkas ge generella stöd för den ena eller den andra teorin. 

Well, nog med info för denna gång. Klockan är 22.16 och jag ska nu gott somna till ljudet av vågorna utanför mitt delade rum på hostelet i El Zonte.

 

Hör gärna av dig om du har ideér/tankar/kunskap kring ämnet, kontakter/vänner i El Salvador eller helt enkelt har vägarna förbi! mail: fannieelveljung@gmail.com

1. Pavesi, Irene & Mireille Widmer 2016. ”A Gendered Analysis of Violent Deaths” in Small Arms Survey Reasearch Notes No.63 November 2016. Geneva

2. Heise, Lori, Jessie Mbwambo & Seema Vyas, 2015. Women’s Paid Work and Intimate Partner Violence: Insights from Tanzania, in Feminist Economics, 21:1, pp.35-58 och Sen, Purna 1999, “Enhancing Women’s Choices in Responding to Domestic Violence in Calcutta: A Comparison of Employment and Education” in The European Journal of Development Research. Vol.11. No.2. December 1999, pp.65-86. London.

3. Lenze, Jana & Stephan Klasen, 2017. “Does Women’s Labor Force Participation Reduce Domestic Violence? Evidence från Jordan”, in Feminist Economics 23:1, pp.1-29.

1 kommentarer

Anonym

04 Apr 2018 23:01

Otroligt intressant ämne Fannie, ser med spänning fram emot dina slutsatser.

Kommentera

Publiceras ej