Turning into a real Nica-woman for beginners

1.Dra upp vatten ur brunn. 2.Få upp en 20-liters hink full med vatten på huvudet (med hjälp av mamma Mayra). 3.Lyckas ta sig hem med hinken på huvudet UTAN att ramla efter ynka tio meter på väg uppför första backen och därmed välta ut halva hinken med vatten så att marken under en blir omöjlig att fortsätta gå på..Men ändå försöka ta sig upp på benen för att fortsätta gå uppför backen med hinken i handen men då misslyckas med detta och således ramla på NYTT, denna gång rakt i lerhögen en själv skapat i det första fallet och således förvandlas till en lerig ”Bambi-(Nicaragua edition)-på-hal-mark”. GISSA vilken av punkterna 1,2 och 3 jag misslyckades med! Ledtråd: Mamma Mayra bakom fick sig en rolig syn och skrattade högljutt resten av vägen hem! Well, inte riktigt Nicaraguan av mig ännu helt enkelt, men övning ger färdighet har jag hört!
//Bambi Nicaragua-edition
Nicaragua, 2017 | |
Upp